Tavşanlı Ulusal Gastronomi Şenliği’nin Yiyecek İçecek İşletmelerine Etkisi

Author :  

Year-Number: 2024-Cilt: 5 Sayı: 1
Yayımlanma Tarihi: 2024-03-14 12:57:26.0
Language : Türkçe
Konu : Turizm
Number of pages: 1-12
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Gastronomi etkinlikleri, yiyecek ve içecekleri ekonomik bir değere dönüştürebilmektedir. Aynı zamanda işletmeler için gelir sağlayıcı etkiler oluşturabilmektedir. Diğer yönden gastronomi etkinliklerinin işletmeler açısından olumsuz sonuçları da beraberinde getirebileceği düşünülmektedir. Gastronomi etkinliklerinin yiyecek içecek işletmelerini ne yönde etkilediğinin anlaşılması amacıyla Kütahya Tavşanlı’da düzenlenen “Tavşanlı Ulusal Gastronomi Şenliği” etkinliğinin gerçekleştirildiği bölgede yer alan yiyecek içecek işletmelerine gidilerek çalışanlar ve iş yeri sahipleriyle yüz yüze görüşme sağlanmıştır. Bu görüşmeler kayıt altına alınarak incelemeye tabi tutulmuştur. Bu kapsamda araştırma yöntemlerinden veri toplama yöntemi olarak görüşme tekniği kullanılmıştır. Araştırma, Tavşanlı Ulusal Gastronomi Şenliği'nin yiyecek ve içecek işletmelerine gelir artışı sağladığını, işletmelerin açık kalma sürelerini daha geç saatlere kadar uzatmalarına yardımcı olduğunu ve yeni tüketici gruplarına erişim avantajı sunduğunu ortaya koymuştur. Gastronomi faaliyetlerinin gerçekleştirildiği bölgelerde yer alan yiyecek içecek işletmelerinin faaliyetlerden ne yönde etkilendiğinin araştırılması, beklentilerinin anlaşılması ve etkinliklere yönelik bakış açılarının ortaya çıkarılması ile gastronomi etkinliklerinin daha verimli hale getirilebileceği ön görülmektedir. Ekonomik yönden gelir sağlayıcı faktörlere sahip olan gastronomi faaliyetlerinin daha etkin bir şekilde ilerlemesi açısından sektör paydaşlarının beklenti, görüş ve önerilerinin belirlenmesinin önem taşıdığı düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

Gastronomy events can transform food and beverages into economic value. It can also create revenue generating effects for businesses. On the other hand, it is thought that gastronomy events may bring negative consequences for businesses. In order to understand how gastronomy events affect food and beverage businesses, face-to-face interviews were held with employees and business owners by visiting food and beverage businesses in the region where the "Tavşanlı National Gastronomy Festival" event held in Kütahya Tavşanlı was held. These interviews were recorded and subjected to review. In this context, interview technique was used as the data collection method among the research methods. The research has revealed that Tavşanlı National Gastronomy Festival provides increased income for food and beverage businesses, helps businesses extend their open hours until later hours, and offers the advantage of accessing new consumer groups. It is foreseen that gastronomy activities can be made more efficient by investigating how the food and beverage establishments located in the regions where gastronomy activities are carried out are affected by the activities, understanding their expectations and revealing their perspectives on the activities. It is thought that it is important to determine the expectations, opinions and suggestions of sector stakeholders in order for gastronomy activities, which have economic income-generating factors, to progress more effectively.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics