Turistlerin Süryani Mutfağı Hakkında Görüşleri Üzerine Bir Araştırma

Author :  

Year-Number: 2023-Cilt: 4 Sayı: Özel Sayı
Yayımlanma Tarihi: 2023-09-27 11:48:45.0
Language : Türkçe
Konu : Turizm
Number of pages: 33-43
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çalışmanın ana temasını oluşturan Süryani mutfak kültürü, geçmişten günümüze kadar kültürel bir miras olarak nesilden nesile aktarılmış ve bu yiyecekler sadece fizyolojik ihtiyaçları karşılamaktan ziyade temsil etmiş olduğu kültürel değerlerin hazinesi haline gelmiştir. Bu çalışmanın amacı, Süryani mutfak kültürünün, Mardin’i ziyaret eden ziyaretçiler üzerindeki etkisini ölçmek ve şehri ziyaret eden misafirlerin tutumlarını belirlemektir. Ziyaretçilerin Süryani mutfağı hakkında farkındalık oluşturulması, araştırılması, sürdürülebilirliğini ortaya koymak ve özellikle gastronomi turizmine kazandırılmasını sağlaması açısından önemli olarak değerlendirilmektedir. Çalışmada demografik özelliklerle turistlerin Süryani mutfak kültürüne yönelik algıları ve tutumları ilişkin önemli unsurlar belirlenerek, Mardin’de kalış süreleri ve tekrar ziyaret etme niyetlerine ait bulgular ortaya konulmuştur. Bu perspektifle Süryanilerin ilk yerleşim yeri olduğu düşünülen Mezopotamya’dan başlayarak günümüze değin yaşamış oldukları coğrafyalar araştırılmış, halen varlıklarını sürdürdükleri Tur Abdin (Mardin, Batman, Şırnak) bölgesinde yaşamış oldukları, gelişim ve değişim de bu çalışmada yer verilmiştir. Araştırmanın sonucunda katılımcıların Süryani mutfak kültürünün korunması ve Mardin ilinin gastronomi imajına katkı sağlaması düşüncelerine sahip oldukları gözlemlenmiştir. Bu çalışmada elde edilen bulgular doğrultusunda ilgili literatüre ve Mardin’de turizm ile ilgili planlama yapan paydaşlara katkı sağlaması hedeflenmekte olup, paydaşlara araştırmanın amacı doğrultusunda öneriler geliştirilmiştir.

Keywords

Abstract

The Syriac culinary culture, which constitutes the main theme of the study, has been passed down from generation to generation as a cultural heritage from past to present, and these foods have become a treasure of the cultural values they represent rather than just meeting physiological needs. The aim of this study is to measure the impact of Syriac culinary culture on visitors to Mardin and to determine the attitudes of guests visiting the city. It is considered important in terms of raising awareness among visitors about Syriac cuisine, researching it, revealing its sustainability and especially ensuring its inclusion in gastronomy tourism. In the study, important elements regarding demographic characteristics and tourists' perceptions and attitudes towards Syriac culinary culture were determined, and findings regarding the duration of stay in Mardin and their intention to revisit were revealed. With this perspective, the geographies where the Syriacs have lived, starting from Mesopotamia, which is thought to be the first settlement, until today, have been researched, and the development and change they have lived in the Tur Abdin (Mardin, Batman, Şırnak) region, where they still exist, are also included in this study. As a result of the research, it was observed that the participants had the idea of preserving the Syriac culinary culture and contributing to the gastronomy image of Mardin province. In line with the findings obtained in this study, it is aimed to contribute to the relevant literature and stakeholders making tourism-related planning in Mardin, and suggestions have been developed for the stakeholders in line with the purpose of the research.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics