Turistlerin Bungalov Evleri Tercihine Etki Eden Faktörler: Çamlıhemşin Örneği

Author:

Year-Number: 2022-Cilt:3 Sayı:2
Number of pages: 16-24
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı turistlerin bungalov evleri tercihlerinde önemli olan faktörlerin belirlenmesi ve bu kararlarını etkileyen haber kaynaklarının ortaya çıkarılmasıdır. Amaç çerçevesinde kolayda örnekleme yöntemi ile Rize ili Çamlıhemşin ilçesinde bulunan bungalov evlerde konaklayan 104 turistle bir anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Anket çalışması sonucunda, demografik verilere ilişkin frekans ve yüzde değerleri hesaplanmış, tercih faktörlerinin ise yüzde, frekans ve aritmetik ortalamaları alınmıştır. Elde edilen bulgular sonucunda, “personelin dürüst, samimi ve güler yüzlü davranması”, “hizmet kalitesi” ve “odaların temiz ve hijyen kurallarına uygun olması” faktörlerinin öneminin yüksek olduğu görülmüştür. En düşük ortalamaya sahip faktörlerin ise “bungalovların mimari özellikleri”, “yerel (doğal) yiyecek/içecek fırsatı sunması” ve “yeni / farklı yerler görmek ve yeni deneyimler kazanmak” olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Katılımcıların bungalov evleri tercihlerinde önemli olan haber kaynaklarında ise, “otelin sosyal medya hesapları (Youtube, instagram, facebook, twitter vs)”, “tanıdık tavsiyesi” ve “daha önceki seyahat deneyimler” faktörlerinin öneminin yüksek olduğu görülmüştür. Bunun yanı sıra “otelin web sitesi”, “seyahat acentesi” ve “influencer (İnternet fenomenleri) tanıtımları” faktörlerinin ise ortalaması düşük çıkmıştır.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to determine the factors that are important in the preferences of tourists for bungalow houses and to reveal the news sources that affect these decisions. Within the framework of the purpose, a survey study was conducted with 104 tourists staying in bungalow houses in the Çamlıhemşin district of Rize province with the convenience sampling method. As a result of the survey, the frequency and percentage values of the demographic data were calculated, and the percentage, frequency and arithmetic averages of the preference factors were taken. As a result of the findings, it was seen that factors such as "the honest, sincere and friendly behavior of the staff", "quality of service" and "the cleanliness of the rooms and compliance with the hygiene rules" were high. It has been concluded that the factors with the lowest average are "architectural features of the bungalows", "providing local (natural) food/beverage opportunities" and "seeing new/different places and gaining new experiences". On the news sources, which are important in the preferences of the participants' bungalow houses, it has been observed that the factors of "hotel's social media accounts (Youtube, Instagram, Facebook, Twitter, etc.)", "acquaintance advice" and "previous travel experiences" have a high effect. In addition, the average of the factors of "hotel's website", "travel agency" and " influencer (Internet phenomenon) promotions" was low.

Keywords