Siyasi Partilerin Turizm Politikalarının 2018 Seçim Beyannameleri Kapsamında İncelenmesi

Author:

Year-Number: 2021-Cilt:2 Sayı:1
Number of pages: 1-11
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada TBMM’de grubu bulunan siyasi partilerin turizm politikaları, partilerin 2018 seçim beyannameleri kapsamında analiz edilmiştir. Siyasi partilerin söylemlerindeki benzerlikler ve farklılıkları ortaya konabilmek amacıyla siyasi partilerin turizm hedefleri, pazar hedefleri, turizm türleri, yasal düzenleme önerileri, teşvik ve yatırım önerileri gibi temalar doğrultusunda beyannameler incelenmiştir. Seçim beyannameleri incelendiğinde siyasi partilerin turizm sektörünün ekonomik potansiyelinin farkında oldukları, ancak bu potansiyeli hayata geçirmek için farklı politika öncelikleri belirledikleri görülmektedir. Diğer partilere kıyasla turizm başlığına en geniş alanı ayıran AK Parti seçim beyannamesinde turizm hedefleri en net ve en somut şekilde yer almakta, bu netlik AK Parti’nin diğer turizm politikası önerilerine de yansımaktadır. Muhalefet partileri arasında turizm hedeflerini en net ve somut şekilde ortaya koyan partinin İYİ Parti olduğu görülmektedir. CHP ve MHP seçim beyannamelerinde ise turizm hedefleri dar kapsamlı ve sınırlı şekilde yer almaktadır. CHP ve MHP seçim beyannamelerinin turizm hedeflerini belirlemede yetersiz kalması, her iki partinin diğer turizm politikası önerilerine de olumsuz şekilde yansımıştır. Siyasi partilerin turizm politikalarının ve siyasi önceliklerinin güncel gelişmeler ve diğer politika başlıklarındaki gelişmelerden etkilediğini de unutmamak gerekir. Özellikle tüm dünyayı etkilemeye devam eden Covid-19 salgınının en ciddi şekilde etkilediği sektörlerin başında gelen turizmle ilgili siyasi partilerin politika önerilerinin de güncellenmesi gerektiği söylenebilir

Keywords

Abstract

In this study, the tourism policies of the political parties with groups in the Turkish Grand National Assembly were analyzed within the scope of the 2018 election declarations of the parties. In order to reveal the similarities and differences in the discourses of political parties, declarations were examined in line with themes such as political parties' tourism goals, market targets, tourism types, legal regulation proposals, incentives and investment proposals. When the election declarations are examined, it is seen that the political parties are aware of the economic potential of the tourism sector, but they set different policy priorities to realize this potential. In the AK Party election declaration, which separates the widest area of tourism compared to other parties, tourism goals are included in the clearest and most concrete way, and this clarity is reflected in the AK Party's other tourism policy proposals. Among the opposition parties, it is seen that the party that sets out its tourism goals most clearly and concretely is the IYI Party. In the CHP and MHP election declarations, tourism goals are included in a narrow and limited way. The inadequacy of the CHP and MHP election declarations in determining tourism targets had a negative impact on the other tourism policy proposals of both parties. It should not be forgotten that tourism policies and political priorities of political parties are affected by current problems and developments in other policy topics. It can be said that the policy recommendations of political parties related to tourism, which is one of the sectors most seriously affected by the Covid-19 pandemic, which continues to affect the whole world, should also be updated.

Keywords