Döngüsel Ekonomi Anlayışı ile Otel İşletmeciliği Uygulamaları: Bir Doküman Analizi Çalışması

Author:

Year-Number: 2022-Cilt:3 Sayı:1
Yayımlanma Tarihi: 2022-06-28 23:37:12.0
Language : Türkçe
Konu : Turizm
Number of pages: 13-31
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, döngüsel ekonomi anlayışıyla otel işletmeciği uygulamalarının ulusal ve uluslararası boyutta incelenmesi amaçlanmıştır. Doğrusal ekonomi sınırsız tüketimi, yani ürünlerin kullanıldıktan sonra imha edilmesini ifade etmekteyken döngüsel ekonomi ürünlerin kullanımından sonra dönüştürülerek tekrar kullanılmasını ifade etmektedir. Kaynak kullanımının ve atık miktarının yoğun olduğu otelcilik endüstrisinin de çevreye olumlu ve olumsuz anlamda ciddi etkileri olabilmektedir. Son yıllarda, otel işletmeciliği faaliyetleri döngüsel ekonomi iş modeline göre planlamaya başlamıştır. Bu çalışmada, sürdürülebilirlik konusundaki uygulamalarıyla dünyanın önde gelen uluslararası otel markalarından biri olan Six Senses Hotels Spas işletmesi ile sürdürülebilirlik konusundaki uygulamalarıyla Türkiye’nin önde gelen ulusal otel markalarından biri olan Barut Hotels işletmesinin faaliyetleri döngüsel ekonomi çerçevesinde doküman analizi yötemi ile incelenerek, içerik analizi kategoriksel teknik yöntemi ile de otel işletmelerinin arasındaki benzerlik ve farklılıklar karşılaştırılmıştır. Bulguların sonucuna göre, her iki otel işletmeside kaynak, atık ve misafir hizmetleri yönetiminde benzer; inşaat ve tasarım aşamasında, sürdürülebilir gıda, insan kaynakları ve sosyal çevre yönetiminde ise farklı uygulamalara sahiptir. Sonuç olarak, otel işletmeciliğinde döngüsel ekonomi uygulamalarının henüz standardizasyona ulaşmadığı ve bunu gerçekleştirmek için yetkili kuruluşların destek ve teşviklerle uygulamaları yaygınlaştırılması önerilmektedir.

Keywords

Abstract

In this study, it is aimed to investigate the hotel management practices in national and international dimensions with the circular economy approach. The linear economy expresses unlimited consumption, that is the destruction of products after use, while the circular economy expresses the recycling and reuse of products after usage. The hotel industry, where resource use and waste are intense, can also have serious positive and negative effects on the environment. In recent years, hotel management has initiated to plan its activities according to the circular economy business model. In this study, the activities of Six Senses Hotels Spas, one of the world's leading international hotel brands with its sustainability practices, and Barut Hotels, which is one of the leading national hotel brands in Turkey with its sustainability practices, are examined by document analysis method within the framework of the circular economy, and content analysis is carried out using a categorical technique to compare the similarities and differences between the hotel businesses. According to the results of the findings, both hotel businesses are similar in resource, waste, and guest services management; differ with the applications of construction and design phase, sustainable food, human resources, and social environment management. As a result, it is recommended that circular economy practices in hotel management have not yet reached standardization and to achieve this, it is recommended that authorized institutions disseminate these practices with support and incentives.

Keywords