Erişilebilirlik Standartları Kapsamında İstanbul’daki Turistik Meydanların Değerlendirilmesi

Author:

Number of pages: 1-17
Year-Number: 2021-Cilt:2 Sayı:2

Abstract

Bu araştırmanın amacı, İstanbul’un en gözde turistik meydanlar arasında yer alan Sultanahmet, Beyazıt, Eminönü ve Taksim meydanlarının engelli turistler açısından erişilebilirliğinin değerlendirilmesidir. Seçilen bu meydanlarda turistler tarafından aktif kullanılan alanlar belirlenmiş ve 17.04.2021-10.05.2021 tarihleri arasında araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında nitel araştırma yöntemlerinden gözlem tekniği uygulanmıştır. Araştırmada kullanılan gözlem tekniğinin amacı verilere ilk elden olaşma olanağı elde etmektir. İlgili meydanlarda araştırmacılar tarafından evrensel tasarım ilkeleri çerçevesinde fotoğraflar çekilmiş ve ortamın özelliklerinin tanımlanması ve kaydedilmesine yönelik notlar tutulmuştur. Çalışma sonucunda değerlendirilen meydanlarda engelli turistlere yönelik düzenlemelerin olduğu fakat yetersiz kaldığı sonucuna varılmıştır. Araştırma kapsamında toplumsal yaşamın merkezi ve aynı zamanda kent turizminin önemli cazibe alanları olan araştırma evrenleri için öneriler sunulmuştur.

Keywords

Abstract

The aim of this research is to evaluate the accessibility of Sultanahmet, Beyazıt, Eminönü and Taksim squares, which are among the most popular touristic squares of Istanbul, for disabled tourists. Areas that are actively used by tourists in these selected squares were determined and the research was carried out between 17.04.2021 and 10.05.2021. Observation technique, one of the qualitative research methods, was used within the scope of the research. The purpose of the observation technique used in the research is to have the opportunity to get the data first hand. Photographs were taken by the researchers in the relevant squares within the framework of universal design principles and notes were taken to describe and record the characteristics of the
environment. As a result of the study, it was concluded that there are regulations for disabled tourists in the evaluated squares, but they are insufficient. Within the scope of the research, suggestions were presented for the research universes, which are the center of social life and also the important attraction areas of urban tourism

Keywords