Amaç ve Kapsam


AMAÇ

Journal of Academic Tourism Studies (JATOS) dergisinin amacı, turizmin farklı alanlarında yapılan araştırmaya dayalı ve kuramsal çalışmaların buluştuğu bir platform yaratmak ve aynı zamanda bu bilgiyi kamuoyu ile de paylaşmaktır.

KAPSAM

Journal of Academic Tourism Studies (JATOS), turizmin bütün alanlarını ilgilendiren konularda, farklı disiplinlere mensup araştırmacıların hazırlamış olduğu kuramsal ve uygulamalı çalışmaların yer aldığı bir dergidir. Dergi, bilimsel nosyona uygun, yeni yöntem ve tekniklerin uygulandığı araştırma ve incelemeye dayalı bulguların yer aldığı makalelere yer verdiği gibi, aynı zamanda ampirik ve derleme türü (model önerileri, literatür incelemeleri ve tartışmalar) makalelere de yer vermektedir. JATOS İngilizce veya Türkçe olarak hazırlanmış çalışmaları kabul etmektedir.