Restoran Deneyiminin Müşteri Memnuniyeti ve Davranışsal Niyet Üzerindeki Etkisi: Van Örneği

Author :  

Year-Number: 2023-Cilt: 4 Sayı: Özel Sayı
Yayımlanma Tarihi: 2023-09-30 10:15:22.0
Language : İngilizce
Konu : Turizm
Number of pages: 63-76
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Restoran deneyimi, müşteriler için keyifli bir yemek deneyimi sağlama amacıyla menü, hizmet, yemekler, atmosfer ve fiyat gibi unsurların birleştirilmesini hedefler. Müşteri memnuniyeti ve restoran deneyimi arasında güçlü bir ilişki vardır. Bir restoranın müşteri memnuniyetini sağlaması, başarısı için önemli bir faktördür. Bu nedenle, restoranlar müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmak için sürekli çaba göstermelidir. Bu çalışmanın amacı, restoran işletmelerinde yemek yeme deneyimi niteliklerinin gündelik yemek restoranlarında müşteri memnuniyeti ve davranışsal niyet üzerindeki etkisini belirlemektir. Araştırma kapsamında veri toplamak üzere Van ilinde faaliyet gösteren restoran işletmelerinden hizmet satın alan müşteriler ile online anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Araştırma evrenindeki sayının tam olarak hesaplanamaması nedeniyle bilinmeyen evrenlerde kullanılan örneklem sayısına ulaşılmaya çalışılmıştır. Bu noktadan hareketle kolayda örnekleme yöntemiyle 390 anket üzerinden analizler uygulanmıştır. Yapılan etki analizi sonucunda müşteri memnuniyetinin davranışsal niyet üzerinde %92 düzeyinde güçlü bir etkiye sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla, restoran işletmelerinin müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmaları için sürekli çaba göstermeleri söz konusu olabilir.

Keywords

Abstract

The goal of a restaurant experience is to provide enjoyable dining for customers by combining elements such as the menu, service, dishes, atmosphere, and price. There is a strong relationship between customer satisfaction and the restaurant experience. Ensuring customer satisfaction is an important factor for the success of a restaurant. Therefore, restaurants should make continuous efforts to keep customer satisfaction at the highest level. The aim of this study is to determine the effect of dining experience qualities in restaurant businesses on customer satisfaction and behavioral intention in casual dining restaurants. As part of the research, an online survey was conducted with customers who had purchased services from restaurant establishments operating in the Van province to collect data. Since the exact number in the research population could not be calculated, efforts were made to reach the sample size commonly used in unknown populations. From this point of view, analyzes were applied on 390 surveys with convenience sampling method. The conducted impact analysis revealed that customer satisfaction has a strong impact of 92% on behavioral intention. Thus, restaurant businesses may need to make continuous efforts to maintain high levels of customer satisfaction.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics