Sürdürülebilir Turizm İçin Cittaslow Kavramı: Türkiye'de Cittaslow Hareketi

Author :  

Year-Number: 2023-Cilt: 4 Sayı: Özel Sayı
Yayımlanma Tarihi: 2023-09-25 10:41:26.0
Language : İngilizce
Konu : Turizm
Number of pages: 1-20
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Son yıllarda küreselleşmenin hızla gelişmesiyle kentlerin kendine özgü yapıları, mimarisi, gelenekleri, görenekleri, yerel mutfağı, tarihi kimliği, doğal kaynakları ve yaşam kalitesi tehlike altındadır. Buna karşılık, kaliteli yaşamın iyileştirilmesine odaklanan sürdürülebilir kentsel kalkınmayı savunan “Cittaslow”isimli yeni bir akım benimsendi. “Yavaş Şehir” hareketi, doğaya zarar vermeden, kendine özgü özellikleri, yapıları, sanatları, mutfağı ve toplumsal bütünlüğü koruyarak şehirciliğin gelişmesini öngörmektedir. Aslında sürdürülebilirliğin boyutlarını kapsayan “Yavaş Şehir” kavramı sürdürülebilir turizm için uygun bir temel oluşturmaktadır. Böylece sürdürülebilir turizm, turizmin hem toplum hem de çevre üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirerek yerel ekonomiye katkı sağlamaya, doğal kaynakları ve kültürel mirası korumaya, bölge sakinlerinin ve ziyaretçilerin yaşam kalitesini iyileştirmeye yöneliktir. Bu çalışmada “Cittaslow” kavramı sürdürülebilir turizmin gelişimini destekleyen önemli bir araç olarak değerlendirilmektedir. Böylece “Cittaslow” kavramının kriterleri, sürdürülebilir turizm bağlamında sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle örtüşmektedir. Sonuçta Nisan 2023 itibarıyla “Cittaslow” unvanına sahip olan Türkiye'deki şehirler bazı sürdürülebilirlik uygulamalarına göre incelenmiştir. Sonuç olarak bu çalışmada sürdürülebilir turizmin gelişmesinde “Cittaslow” hareketinin önemi vurgulanmaktadır.

Keywords

Abstract

In the last decades cities’ unique structures, architecture, traditions, customs, local cuisine, historical identity, natural resources, and quality of life have been endangered by the pace of rapid development of globalization. In response, a new stream labeled “Cittaslow” was adopted that advocates sustainable urban development focusing on the improvement of quality living. The “Cittaslow” movement envisages the development of urbanism by protecting unique characteristics, structures, arts, cuisine, and social cohesion without harming nature. In fact, the notion of “Cittaslow” embracing the dimensions of sustainability forms a favorable basis for sustainable tourism. Thus, sustainable tourism is oriented toward contributing to the local economy, protecting natural resources and cultural heritage, and improving the life quality of residents and visitors by minimizing the negative effects of tourism on both society and the environment. In this study, the notion of “Cittaslow” is considered an important tool that supports the development of sustainable tourism. Thus, the criteria of the “Cittaslow” notion coincide with the goals of sustainable development within the context of sustainable tourism. Ultimately, the cities in Turkey with the title of “Cittaslow” as of April 2023 are dissected according to some sustainability practices. In conclusion, this study emphasizes the importance of the “Cittaslow” movement in the development of sustainable tourism is adverted.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics