Profesyonel Turist Rehberlerinin COVID-19 Mücadelesi: Türkiye’de Bir Vaka Çalışması

Author :  

Year-Number: 2023-Cilt:4 Sayı:1
Yayımlanma Tarihi: 2023-05-24 16:07:26.0
Language : İngilizce
Konu : Turizm
Number of pages: 1-18
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Turist rehberleri destinasyonun imajına, ülke çapında turizme ve turistlerin genel deneyimine katkıda bulunan turizm endüstrisinin önemli bir bileşenidir. Turist rehberleri, COVID-19 pandemisinden en çok etkilenen meslek gruplarında biridir. Bu çalışma, turist rehberlerinin nasıl ve ne ölçüde etkilendiğini, olası kriz dönemlerinde ilgili kurum ve kuruluşlardan neler beklenebileceğini belirlemeyi ve bu konuda önerilerde bulunmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla araştırma deseni olarak durum çalışması seçilmiş ve nitel veri toplama yöntemlerinden biri olan görüşme tekniği tercih edilmiştir. Veriler, pandemi döneminde en az bir kez tura çıkan 15 turist rehberinden toplanarak içerik ve betimsel analize tabi tutulmuştur. Bulgular, turist rehberlerinin ekonomik, psikolojik, sosyal ve mesleki açıdan pandemiden derinden etkilendiğini göstermektedir. Ayrıca turist rehberlerinin kriz dönemlerinde hibe desteği ve etkin yönetim gibi ilgili kurumlardan beklentilerinin olduğu tespit edilmiştir. Bulgulara dayalı olarak turizm sektöründeki paydaşlara önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

Tourist guides are a key component of the tourism industry, contributing to the destination’ image, country-wide tourism, and the overall experience of tourists. They are one of the occupational groups most affected by the COVID-19 pandemic. This study aims to determine how and to what extent tourist guides are affected by the pandemic, what to expect from relevant institutions and organizations in possible crisis periods and to make suggestions in this regard. To this end, a case study was chosen as the study design, and the interview technique, which is one of the qualitative data collection methods, was preferred. The data were collected from 15 tourist guides who went on tours at least once during the pandemic period, and were subjected to content and descriptive analysis. The findings revealed that tourist guides were deeply affected by the pandemic in economic, psychological, social, and professional terms. Moreover, it was determined that tourist guides have expectations from relevant institutions, such as grant support and effective management during times of crisis. Based on the findings, some suggestions were made to stakeholders in the tourism sector.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics