Metaverse ve Turizm: Kuramsal Bir Yaklaşım

Author:

Year-Number: 2022-Cilt:3 Sayı:1
Number of pages: 32-44
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Metaverse, fiziksel dünyamızın sanal evrendeki yansıması olarak tanımlanmaktadır. Sanal gerçeklik (VR), artırılmış gerçeklik (AR) ve karma gerçeklik (MR) gibi teknolojilerin kullanımı ile oluşturulacak bu evrende insan duyularının taklit edilmesinin mümkün kılınması yoluyla gerek işletmelere gerekse müşterilere yeni tüketim tür ve kültürleri ortaya çıkarmaktadır. Dolayısıyla bu çalışmada, Metaverse’in ne olduğu, nasıl oluştuğu gibi bilgilerin yanı sıra Metaverse için kullanılan sanal gerçeklik (VR), artırılmış gerçeklik (AR) ve karma gerçeklik (MR) gibi teknolojiler üzerinde durulmuştur. Ayrıca Metaverse ile oluşturulması planlanan sanal dünyanın turizm sektörü üzerine potansiyel etkileri tartışılmaktadır. Turizm kavramını merkeze alarak Metaverse ve kullanılan teknolojiler hakkında kavramsal olarak değerlendirmeler sunulmaktadır.

Keywords

Abstract

Metaverse is defined as the reflection of our physical world in the virtual universe. In this universe, which will be created with the use of technologies such as virtual reality (VR), augmented reality (AR) and mixed reality (MR), new consumption types and cultures are revealed to both businesses and customers by making it possible to imitate human senses. Therefore, this study focuses on technologies such as virtual reality (VR), augmented reality (AR) and mixed reality (MR) used for Metaverse, as well as information about what the Metaverse is and how it is formed. In addition, the potential effects of the virtual world planned to be created with Metaverse on the tourism sector are discussed. By putting the concept of tourism in the center, conceptual evaluations are presented about Metaverse and the technologies.

Keywords