Iğdır İli ve Yakın Çevresinin Ornito-Turizm Perspektifinde Değerlendirilmesi

Author:

Year-Number: 2021-Cilt:2 Sayı:1
Number of pages: 32-44
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kuş gözlemi, kuşlara olan ilgi ile başlayıp daha sonra doğaya karşı bir sempati duyusuyla büyüyen önemli bir faaliyettir. Doğa turizminin önemli kollarından biri olan ornito-turizm (kuş gözlemciliği), doğasever birçok katılımcının kolay ve ucuz maliyetli bir şekilde vakit geçirmesine ve doğa bilincine önemli katkı sağlamasına yardımcı olan bir etkinlik olarak göze çarpmaktadır. Türkiye illeri göz önüne alındığında, Iğdır ili, 3 ülkeye sınır olmasının yanı sıra, önemli biyolojik çeşitlilik sıcak noktaları ve önemli sulak alanları ile, hem flora hem de fauna açısından çok zengin bir potansiyele sahiptir. Batı Palaearktik zoocoğrafik bölgesinden güney-kuzey istikametinde göç eden kuşların geçiş noktasında yer alan Iğdır ili, ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde ornitolojik yönden oldukça aktiftir. Araştırmada aktif arazi çalışmaları ile birincil verilere, literatür taraması yapılarak da ikincil verilere ulaşılmıştır. Mevcut çalışma ile birlikte doğal güzellikleri ve kuş çeşitliliği ile dikkat çeken Iğdır İli'ninornito-turizm (kuş gözlem turizmi) kapsamındaki önemi ortaya konulmuştur.

Keywords

Abstract

Bird watching is an important activity that starts with an interest in birds and then grows with a sympathy for nature. Of the substantial known-activities of natüre tourism, ornitho-tourism (birdwatching) is of the leading activities that help many naturel overs spend time easily and cheaply and make a significant contribution to natüre awareness. Considering the provinces of Turkey, the province of Igdir has a very rich potential in terms of both flora and fauna, having important biodiversity hotspots, as well as being a border to 3 countries. Due to being located at the transition point of birds migrating from the Western Palaearctic zoogeographic region in the south-north direction, Igdir province is ornithological-active in the spring and autumn seasons. In this research, the primary data is attained by active field studies and secondary data were obtained through a literature review. Along with the current study, the importance of Igdir Province, which attracts attenti on with its natural beauties and bird diversity, withinthescope of ornitho-tourism (birdwatchingtourism) has beenrevealed.

Keywords