Iğdır İli ve Yakın Çevresinin Ornito-Turizm Perspektifinde Değerlendirilmesi

Author :  

Year-Number: 2021-Cilt:2 Sayı:1
Language : Türkçe
Konu : Turizm
Number of pages: 32-44
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kuş gözlemi, kuşlara olan ilgi ile başlayıp daha sonra doğaya karşı bir sempati duyusuyla büyüyen önemli bir faaliyettir. Doğa turizminin önemli kollarından biri olan ornito-turizm (kuş gözlemciliği), doğasever birçok katılımcının kolay ve ucuz maliyetli bir şekilde vakit geçirmesine ve doğa bilincine önemli katkı sağlamasına yardımcı olan bir etkinlik olarak göze çarpmaktadır. Türkiye illeri göz önüne alındığında, Iğdır ili, 3 ülkeye sınır olmasının yanı sıra, önemli biyolojik çeşitlilik sıcak noktaları ve önemli sulak alanları ile, hem flora hem de fauna açısından çok zengin bir potansiyele sahiptir. Batı Palaearktik zoocoğrafik bölgesinden güney-kuzey istikametinde göç eden kuşların geçiş noktasında yer alan Iğdır ili, ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde ornitolojik yönden oldukça aktiftir. Araştırmada aktif arazi çalışmaları ile birincil verilere, literatür taraması yapılarak da ikincil verilere ulaşılmıştır. Mevcut çalışma ile birlikte doğal güzellikleri ve kuş çeşitliliği ile dikkat çeken Iğdır İli'ninornito-turizm (kuş gözlem turizmi) kapsamındaki önemi ortaya konulmuştur.

Keywords

Abstract

Bird watching is an important activity that starts with an interest in birds and then grows with a sympathy for nature. Of the substantial known-activities of natüre tourism, ornitho-tourism (birdwatching) is of the leading activities that help many naturel overs spend time easily and cheaply and make a significant contribution to natüre awareness. Considering the provinces of Turkey, the province of Igdir has a very rich potential in terms of both flora and fauna, having important biodiversity hotspots, as well as being a border to 3 countries. Due to being located at the transition point of birds migrating from the Western Palaearctic zoogeographic region in the south-north direction, Igdir province is ornithological-active in the spring and autumn seasons. In this research, the primary data is attained by active field studies and secondary data were obtained through a literature review. Along with the current study, the importance of Igdir Province, which attracts attenti on with its natural beauties and bird diversity, withinthescope of ornitho-tourism (birdwatchingtourism) has beenrevealed.

Keywords


 • Adızel, Ö., Durmuş, A., Azizoğlu, E., ve Çelik, E. (2021). Nature and Biotourism Potential of Ağrı Province. Igdir International Applied Sciences Congress. April 14-15, Igdir,Turkey.

 • Adızel, Ö., Durmuş, A., Kiziroğlu, İ., Avcı, F., Azizoğlu, E., Çelik, E., Tanrıverdi, A., veNergiz, H. (2011). Ornitofestival ve Ornitoturizim Etkinliklerinin Sulak Alan Korumasına Katkısınının “I. Doğunun Kanatları Erçek Gölü Flamingo Festivali – Van” Örneğinde İrdelenmesi. II. Türkiye Sulak Alanlar Kongresi, 22-24 Haziran,Kırşehir, Türkiye.

 • Adızel, Ö., Durmuş, A., ve Akın, G. (2010). Ağrı’nın Doğa Turizmi, Biyoturizm ve Ornitoturizm Potansiyeli. III. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi Sempozyumu, 12-14 Ekim, Ağrı, Türkiye.

 • Arslan, E., ve Kendir, H. (2019). Kış Turizmi Potansiyeli Açısından Muş İlinin SWOT Analizi ile Değerlendirilmesi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(6), 167-173.

 • Asan, H., Yalçın, H. M., ve Şimşek, E. (2018). Sivas İli Kuş Gözlem Turizmi Potansiyelinin Değerlendirilmesi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(74), 630-655

 • Atahan, A., Gül, O., ve Atahan, M. (2008). Hatay Kuş Gözlem Raporu.

 • Balmer, D., ve Betton, K. (compilers) (2007). Around the Region. Sandgrouse, 29 (1), 9-16.

 • Balmer, D., ve Murdoch, D. (compilers) (2009). Around the Region. Sandgrouse,31 (1), 91-103.

 • Beaman, M., ve Madge, S. (2010). The Hand book of Bird Identification for Europe and the Western Palearctic. Christopher Helm Publishers, London.

 • Biggs, D. (2013). Birding, sustainability and ecotourism. International handbook on ecotourism.University of Queensland, School of Tourism, Australia

 • Boyla, K.A., Sinav, L., ve Dizdaroğlu D.E. (2019). Türkiye Üreyen Kuş Atlası. WWF-Türkiye, Doğal Hayatı Koruma Vakfı. İstanbul.

 • Connell, J. (2009). Bird watching, twitching and tourism: towards an Australian perspective. Australian Geographer, 40(2), 203-217.

 • Çanga, A. Ç., ve Üzümcü, T. P. (2020). Sürdürülebilir Eko-Turizm Destinasyonları Olarak Sulak Alanlar: Uluabat Gölü.ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi,8(2), 335-346.

 • DKMP, (2018). Iğdır İli’nin Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme İşi Sonuç Raporu. T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 13. Bölge Müdürlüğü Iğdır Şube Müdürlüğü, Ankara, 453

 • Duran, C. (2012). Türkiye'de Dağlık Alanların Kırsal Turizm Açısından Önemi. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2012(1), 45-52.

 • Durmuş, A. (2018a). Van Gölü Adalarının Ornito-Turizm Potansiyeli. II. Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi. 27-30 Eylül, Van.

 • Durmuş, A. (2018b) Tendürek volkanizmasının biyoturizm potansiyeli. II. Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi. 27-30 Eylül,Van.

 • Eames, J. (1991). More Selected Bird Observations From Turkey, Spring and Summer 1990. Orn. Soc. Middle East Bull. 27, 29-31.

 • Eken, G., Bozdoğan, M., İsfendiyaroğlu, S., Kılıç, D.T., ve Lise, Y. (edt.), (2006). Türkiye’nin Önemli Doğa Alanları. Doğa Derneği, Ankara, Türkiye.

 • Filar M., ve Biricik M. (2006). Dicle Ringing Station (SE Turkey) ringing results and seasonal bird migration dynamics in 2003-2005. Ring, 28(2), 135-145.

 • Frątczak, M., Sparks, T. H., Randler, C., ve Tryjanowski, P. (2020). Circadian preferences of bird watchers in Poland: do “owls” prefer watching night birds, and “larks” prefer day time ones? PeerJ,8, 86-73 https://doi.org/10.7717/

 • Goodfellow, D. K. (2017). Couples and avitourism: A mixedmethods study of North American bird watchers. (Unpublished PhD thesis). Lismore, NSW: Southern Cross University.

 • Güllü, M. (2016). Ornitoturizm Kapsamında Seyfe Gölü’nün Değerlendirilmesi. 3rd International Congress on SocialSciences, ChinatoAdriatic. October 27-30, Antalya, Turkey, ISBN-9786059885140.

 • IUCN, (2021).https://www.iucnredlist.org/species/22683740/155514718

 • Karataş, M. M., veÜçeş, F. (2021). The Ornithological Diversity of the Province of Kilis. Commagene Journal of Biology, 29-34.

 • Kılıç, D. T., Eken, G. (2004). Türkiye’nin Önemli Kuş Alanları – 2004 Güncellemesi. Doğa Derneği, Ankara, Türkiye

 • Kirwan, G.M. (Compiler) (1992). Around the Region. Orn. Soc. Middle East Bull. 29, 35-48.

 • Kirwan, G.M.,Boyla, K.A., Castell, P., Demirci, B., Özen, M., Welch, H., veMarlow, T. (2008). The Birds of Turkey. Christopher Helm. London.

 • Kuş Araştırmaları Derneği (2013), http://www.dogaarastirmalari.org.tr/html Erişim Tarihi: 11.05.2021

 • Martins, R. P. (1989). Turkey Bird Report 1982-6. Sandgrouse, 11,1-41.

 • Moss, S. (2009). Birdingpast, present and future–a global view. In: Del Hoyo, J., Elliot, A., Christie, D.A. (Eds). Handbook of the Birds of the World, 4, 15–45

 • Neate-Clegg, M. H., Román, J. R., Demir, B., ve Şekercioğlu, Ç. H. (2019). Endangered Basra Reed-warbler (Acrocephalusgriseldis) recorded for the first time in Turkey (Aves: Acrocephalidae).Turkish Journal of Zoology,43(2), 250-253.

 • Nyaupane, G. P., Morais, D. B., ve Graefe, A. R. (2004). Nature tourism constraints: a cross-activity comparison. Annals of Tourism Research, 31(3), 540-555.

 • Özdemir, M. (1991).Turizmin Sosyal Yapı Üzerindeki Tesirleri. Türkiye Kalkınma Bankası Turizm Yıllığı. Ankara.

 • Özkoç, Ö.Ü. (2020). Kars ilinde üreyen ve geçit yapan kuş türleri.TurkishJournal of Forestry,21(2), 179-187.

 • Pivatto, M. A. C., veSabino, J. (2005). Recomendações para minimizarimpactos à avifauna em atividades de turismo de observação de aves. AtualidadesOrnitológicas, 127, 7-11.

 • Radkovic, A. Z., Van Dongen, W. F., Kirao, L., Guay, P. J., veWeston, M. A. (2019). Bird watchers evoke longer escape distances than pedestrians in some African birds. Journal of Ecotourism, 18(1), 100-106.

 • Randler, C. (2021). Users of a citizen science platform forbird data collection differ from other bird watchers in knowledge and degree of specialization. Global Ecology and Conservation, e01580.

 • Sekercioglu, C. H. (2002). Impacts of birdwatching on human and avian communities. Environmental Conservation, 29, 282–289.

 • Seven, E. (2020). Türkiye’nin Biyoçeşitlilik Turizm Potansiyeli Üzerine Bir Değerlendirme. Journal of CurrentDebates in SocialSciences,3(2), 95-103.

 • Sevindi, C. (2013). Ekoturizm ve kuş gözlemciliği açısından Kuyucuk Gölü kuş cenneti (Arpaçay-Kars). Türk Coğrafya Dergisi, (61), 63-76.

 • Sevindi, C., ve Kaya, G. (2019). Kuş Gözlemciliği Turizmi Açsından Tortum Gölü Sulak Alanı (Uzundere- Erzurum). Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23 (Özel Sayı), 2203-2218.

 • Seyidoğlu, H. (1992). Ekonomik Terimler Ansiklopedik Sözlük. Ankara: Güzem Yayınları.

 • Sinha, C. C. (2001). Paperpresented during the Geography Curriculum In-service Conference. Tourism geography: issues, challenges and the changing nature of contemporary tourism. University of Western Sydney, Hawkesbury Campus.

 • Son, N. L. H., ve Van, N. T. (2011). Developing bird watching ecotourism combined with education and natural conservation. VNU Journal of Science: Earth andEnvironmentalSciences, 27(2), 89-97.

 • Şahin, G., ve Kahraman, M. (2017). Hakkâri’nin Turizme Yönelik Potansiyelleri Hakkında Bir Değerlendirme. Coğrafya Dergisi, (34), 1-21.

 • T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Yaban Hayatı Dairesi Başkanlığı, (2020). Türkiye Ulusal Halkalama Programı Raporu. Ankara.

 • Trakuş, (2021). Türkiye Kuş Türleri Listesi, Türkiye'nin Anonim Kuşları. https://www.trakus.org/kods_bird/uye/?fsx=turkiyeninkuslari, Erişim: 11.05.2021

 • Tutar, H., Aydoğdu, B., Elyıldırım, G., Dik, M., Sarışen, M., ve İnce, O. G. (2013). Iğdır’ın Sosyo-Ekonomik Durumu ve Uygun Yatırım Alanları.TC Serhat Kalkınma Ajansı Iğdır Yatırım Destek Ofisi Yayını, Iğdır.

 • Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.https://yigm.ktb.gov.tr/TR-201121/isletme-bakanlik- belgeli-tesis-konaklama istatistikleri. /html Erişim Tarihi: 15.05.2021

 • Türkoğlu, M. ve Şekercioğlu, Ç. H. (2018). Iğdır’ın Kuşları. 2. Baskı. T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü.

                                                                                                    
 • Article Statistics