Ev Restorancılığının Destinasyona Yönelik Kazanımlarının Paydaş Görüşleri Açısından Değerlendirilmesi

Author:

Year-Number: 2020-Cilt:1 Sayı:1
Number of pages: 19-29
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ev restorancılığı, bağımsız ev sahiplerinin şehirlerini ziyaret eden turistleri evlerinde ağırlayarak yeme-içme hizmeti sunduğu bir konsept olarak açıklanabilir. Dolayısıyla, ziyaretçilerin seyahat ettikleri destinasyonlar konusunda doğrudan ve daha detaylı bilgi edinebileceği bir deneyim olarak görülebilir. Destinasyonlar açısından da yeni hizmet türleri ortaya koyma ve farklılaşma stratejileri, rekabet üstünlüğü sağlama konusunda son derece önemlidir. Ziyaretçilere yeni bir deneyim sunmak da bu bağlamda önemli bir çekicilik olarak değerlendirilebilecektir. Bu düşünceden hareketle bu araştırmada ev restorancılığının bir turistik ürün olarak sunulması durumunda ortaya çıkabilecek destinasyon kazanımlarına ilişkin paydaş görüşlerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırma kapsamında nitel araştırma yöntemlerinden görüşme tekniği kullanılmıştır. Çalışmanın uygulama alanı olarak kendine has karakteristik özelliğe sahip olan ve yeme içme kültürü açısından zengin olduğu düşünülen Van ili seçilmiştir. Destinasyondaki karar vericilerden oluşturulan 6 kişilik çalışma grubu ile çalışma gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre ev restorancılığının özellikle destinasyon tanıtımı açısından önemli bir çekicilik unsuru olabileceği tespit edilmiştir. Diğer bir önemli sonuca göre de ev restorancılığının özellikle yerel kültürün tanıtımına ve aynı zamanda korunmasına önemli katkılar sunacağından bahsetmek mümkündür.

Keywords

Abstract

Home restaurant management can be explained as a concept where independent hosts host tourists visiting their cities and offer catering services. Therefore, it can be seen as an experience where visitors can obtain direct and more detailed information about the destinations they travel to. In terms of destinations, introducing new types of services and differentiation strategies are extremely important in providing competitive advantage. Offering a new experience to visitors can be considered as an important attraction in this context. Based on this idea, this study aimed to evaluate the stakeholder views on the destination gains that may arise if home restaurant is presented as a tourist product. Interview technique, one of the qualitative research methods, was used within the scope of the research. Van province, which has its own characteristics and is thought to be rich in food and beverage culture, was chosen as the application area of the study. The study was carried out with a 6-person working group composed of decision makers in the destination. According to the results of the research, it has been determined that home restaurant business can be an important attraction factor, especially in terms of destination promotion. According to another important result, it is possible to mention that home restaurant business will contribute significantly to the promotion and protection of local culture.

Keywords