Journal of Academic Tourism Studies


JOURNAL OF ACADEMIC TOURISM STUDIES (JATOS)


YAYIN İLKELERİ    1. YAYIN İLKELERİ

     1. JATOS (Journal of Academic Tourism Studies) hakemli, bilimsel bir dergi olup Haziran, ve, Aralık olmak üzere yılda iki kez yayımlanır. Gerektiği durumlarda bu sayıların dışında özel sayılar ve ek sayılar yayımlanabilir.

     2. Dergide, turizm alanının herhangi bir araştırma konusuyla ilgili bilimsel nitelikteki özgün çalışmalar yayımlanmaktadır.

     3. Dergiye gönderilen çalışmalar başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Tezlerden veya kongre ve sempozyum bildirilerinden üretilen makaleler bu durumu metinde bir açıklama notuyla belirtilmelidir.

     4. Dergiye yayımlanmak üzere gönderilen makaleler Türkçe ve/veya İngilizce dillerinde yazılabilir. Dergide yayımlanan makalelerin; içerik, bilim ve dil bakımından sorumluluğu yazarlarına aittir.

     5. Dergide yayınlanacak yazıların gönderimi, kabulü, takibi ve hakemlik süreci işlemleri web ortamında gerçekleştirilmektedir. Çalışmaların dergi sistemine yüklenmesi, yazının yayınlanması için başvuru olarak kabul edilir ve hakem süreci başlatılır.

     6. Dergiye yayın için gönderilen tüm makaleler çift-kör hakemlik değerlendirmesinden geçer.

     7. JATOS'a yayın için gönderilen makaleler, e-posta adresi ve parolayla girilen kişisel sayfadan gönderildikten sonra, aynı sistemden makalelerin hakem süreci takip edilebilir.

     8. Dergide yayımlanacak yazıların yazım ve dilbilgisi kurallarına uygun olması şarttır. Dergi Yayın Kurulu, gerekli gördüğü takdirde eserin sahibinden içerik ve şekil bakımından değişiklikler isteme hakkına sahiptir.

     9. Dergiye gönderilmiş çalışmaların içerikleriyle ilgili herhangi bir yasal, hukuksal, ekonomik ve etik sorumluluk çalışma yayımlanmış olsa dahi çalışmanın yazarlarına aittir. Journal of Academic Tourism Studies (JATOS) dergisi bu konuda herhangi bir yükümlülük kabul etmemektedir.

     10. JATOS'a yazar veya hakem olarak üye olunurken istenilen bütün bilgiler eksiksiz olarak doldurulmalıdır. İlgili başlıkta yazarın/hakemin çalışma ve ilgi alanları sıralanmalıdır. Anabilim dalı başlığında ise önce anabilim dalı sonra da bilim dalı yazılmalıdır. Örn: Coğrafya/Turizm Coğrafyası; Turizm/Turizm pazarlaması.

     11. Digital Object Identifier (DOI) numarası, internet ortamında yayımlanan çalışmalara kolay erişimi sağlayan ve içeriğin tanımlanmasına olanak sağlayan benzersiz bir erişim numarasıdır. Journal of Academic Tourism Studies (JATOS) dergisinde yayımlanan her çalışmaya DOI numarası atanmaktadır. Kabul aşamasından sonra makalelere yayın kurulu tarafından DOI numarası verilmektedir.

Journal of Academic Tourism Studies
Web Tasarım