Journal of Academic Tourism Studies

JOURNAL OF ACADEMIC TOURISM STUDIES (JATOS)


YAYIN DEĞERLENDİRME VE HAKEM SÜRECİ


Dergiye gönderilen çalışmalar, öncelikle baş editör tarafından değerlendirilmektedir. Daha sonra ilgili bölüm editörü tarafından yayım ve yazım kurallarına uygunluğu kontrol edildikten ve editör onayı tamamlandıktan sonra hakem havuzundan uzmanlık alanlarına göre en az iki hakem atanır. Atanan hakemler tarafından incelenen ve olumlu rapor verilen makale Yayın/Bilim Kurulu kararıyla yayınlanır. Ancak, hakemlerden birinin olumlu diğerinin olumsuz rapor vermesi halinde üçüncü bir hakeme gönderilir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmeler yazar(lar) tarafından 30 gün içerisinde düzeltilip sisteme tekrar yüklendikten sonra, yazı tekrar hakem değerlendirme sürecine alınır. Dergide, çift taraflı kör hakemlik yöntemi kullanılmaktadır. Bu kapsamda dergiye gönderilen tüm çalışmaların değerlendirme sürecinde yazarların ve hakemlerin kimlikleri karşılıklı olarak gizli tutulmaktadır. Değerlendirme süreci için hakemlere verilen azami süre 4 haftadır. Dergiye gönderilen çalışmalar hakemler tarafından; kabul, düzeltmelerden sonra tekrar hakem kontrolü, düzeltmelerden sonra yayınlanma ve ret şeklinde değerlendirilir. Bu süreç sonucunda baş editör, hakem raporlarına ve bölüm editörlerinin görüşlerine göre editör kurulu raporunu hazırlamaktadır. Çalışmanın yayınlanması bu rapordaki karara bağlıdır.

Journal of Academic Tourism Studies
Web Tasarım