Journal of Academic Tourism Studies

Journal of Academic Tourism Studies (JATOS), turizmin bütün alanlarını ilgilendiren konularda, farklı disiplinlere mensup araştırmacıların hazırlamış olduğu kuramsal ve uygulamalı çalışmaların yer aldığı bir dergidir. Dergi, bilimsel nosyona uygun, yeni yöntem ve tekniklerin uygulandığı araştırma ve incelemeye dayalı bulguların yer aldığı makalelere yer verdiği gibi, aynı zamanda ampirik ve derleme türü (model önerileri, literatür incelemeleri ve tartışmalar) makalelere de yer vermektedir. JATOS İngilizce veya Türkçe olarak hazırlanmış çalışmaları kabul etmektedir.

Journal of Academic Tourism Studies
Web Tasarım