Journal of Academic Tourism Studies

Journal of Acedemic Tourism Studies (JATOS) dergisi makale kabulü ve yayımlanması konusunda ulusal ve uluslararası etik kural ve ilkelere dikkat etmektedir. Etik Kurul izni gerektiren çalışmalar için gerekli izinlerin alınması ve bunların makale içeriğinde yer alması ya da ek olarak sunulması gerekmektedir. Aksi takdirde çalışmalar değerlendirmeye alınmaz.

Journal of Academic Tourism Studies
Web Tasarım