Etik İlkeler


İntihal Politikası

Dergiye gönderilen çalışmalar, akademik intihal engelleme programları ile incelenmeli ve makale değerlendirme süreci başlatılabilmesi için makale ile birlikte benzerlik oranı analiz raporuyla birlikte editörlere gönderilmesi gerekmektedir. Dergi politikası gereği benzerlik oranının kaynakça ve özet hariç bırakılmak üzere en fazla %15 çıkması beklenmektedir. Benzerlik oranı %15-25 arası olan çalışmalar yazar(lar)a düzeltme için gönderilecektir. Benzerlik oranı %25'in üzerinde olan çalışmalar ise yayına kabul edilmeyecektir. Kabul edilen etik standartlara uygun olmayan tüm makaleler yayından çıkarılır. Buna yayından sonra tespit edilen olası kuraldışı, uygunsuzluklar içeren makaleler de dâhildir.

Etik Kurul Onayı

Journal of Acedemic Tourism Studies (JATOS) dergisi makale kabulü ve yayımlanması konusunda ulusal ve uluslararası etik kural ve ilkelere dikkat etmektedir. Etik Kurul izni gerektiren çalışmalar için gerekli izinlerin alınması ve bunların makale içeriğinde yer alması ya da ek olarak sunulması gerekmektedir. Aksi takdirde çalışmalar değerlendirmeye alınmaz.